Reportážní video

Plánujete uspořádat firemní večírek, odbornou konferenci, organizujete stužkovací ples, obecní akci, hasičské závody či jiné sportovní klání? Nebo máte v plánu zoganizovat nějakou jinou, významnou událost, setkání, které byste si potřebovali zaznamenat či rádi uchovali ve Vašem archivu?

Video záznam formou reportáže je užitečný a značně přínosný jednak pro samotné účastníky akce, tak zejména pro nezúčastněné osoby, které se tak díky reportážnímu záznamu mohou obeznámit s průběhem odborné akce, či s tím, jak společenské setkání proběhlo.

Nepochybně výsledná cena videa je značně individuální. Odvíjí se zejména od délky trvání samotné události a od toho, co z ní chcete zaznamenat. Směrodatný je také fakt, jaký výstup požadujete (zdali krátký klip, nebo je požadavkem zaznamenání chronologicky celé akce). Zda budete chtít klip podbarvit hudbou, zda je Vašim přáním opatřit záznam přídavným komentářem apod.

V případně dotazu nás neváhejte kontaktovat. Naše služby se odvíjí od vzájemné konzultace a plnohodnotné komunikace, která předurčuje náš profesionální přístup a kvalitu poskytovaných služeb.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.